آموزش نشانه ی(ژ) به صورت پاورپوینت ،جذاب و مؤثر

بسم لله الرحمن الرحیم
نام طرح:محتوای الکترونیکی فارسی پایھ ی اوّل ابتدایی
اھداف طرح:
کلی: تقویت مھارت ھای زبان آموزی
جزئی:
١ – تقویت تمرکز حواس
٢ – توجھ بیشتر دانش آموزان بھ معلّم و درک بھتر از درس
٣ – تقویت مھارتھای خواندن ونوشتن
۴ – پرورش قوه ی تفکر دانش آموزان
اھمّیّت وضرورت طرح:
با توجّھ بھ اینکھ ھر سالھ شاھد افت تحصیلی تعدادی از دانش آموزان در پایھ اول ابتدایی ھستیم ؛وھمین دانش آموزان بھ پایھ ھای بالاتر ارتقاء پیدا می کنند،و
در آن پایھ وقتی دانش آموزان خودشان را نسبت بھ ھم کلاسی ھای خودشان می سنجند و می بینند کھ در خواندن و نوشتن ضعیف تر از بقیّھ ھستند ،احساس
سرشکستگی وناراحتی می کنند ؛ودر برخی موارد نیز ھمین موضوع باعث ترک تحصیل بعضی از دانش آموزان می شود.
ویژگیھای طرح:
این نرم افزار بھ گونھ ای طراحی وذخیره سازی شده است کھ تمام فونت ھای مورد نیاز ودیگر برنامھ ھای جانبی ذخیره سازی شده است.ودر ھر سیستم رایانھ
کھ استفاده شود کار می کند.
استفاده از این نرم افزار باعث آموزش راحت تر توسط معلّم وھمچنین یاد گیری راحت وشیرین برای دانش آموزان می شود.
بھ گونھ ای طراحی شده است کھ در جایی کھ نیاز بھ توضیح بیشتر معلّم وجود دارد،با اشاره واراده ی معلم بھ صفحھ یا موضوع بعدی منتقل می شود.
در این نرم افزار قبل از بررسی تمرینات کتاب ،نمونھ ھای دیگری با نشانھ ھای مورد نظر در ھمان درس ،بیان شده است .سعی شده از کلمھ ھایی استفاده
شود کھ برای دانش آموز پایھ اوّل ابتدایی قابل درک وفھم باشد.تا جایی کھ امکان داشتھ از تصاویرمتحرک برای جذّابیت بیشتر استفاده شده است.
مخاطبان:
– دانش آموزان پایھ ی اوّل ابتدایی وپایھ ھای بالاتر حتّی برای دانش آموزان متوسطھ نیز کاربرد دارد .چھ بسیار دانش آموزانی وجود دارند کھ خواندن
ونوشتن را بھ درستی یاد نگرفتھ اند وھم اکنون در مدارس متوسطھ مشغول بھ تحصیل ھستند .
– اولیاء دانش آموزان
– ھمکاران جدید الورود یا سرباز معلمین گرامی
گستره ی اجرا:کلیھ ی دانش آموزان ابتدایی وبالاتر
امکانات ومنابع مورد نیاز برای استفاده از این نرم افزار:
– مدارس: سیستم رایانھ – برای بزرگنمایی بیشتر(ویدئو پرژکتور)
– خانھ :سیستم رایانھ،گوشی هوشمند(پاورپوینت خوان نصب شود)(روی گوشی برای رفتن به مراحل آموزش با انگشت ،از راست به چپ بکشید.
شیوه ی اجرا:
١- برای آموزش بھتر، در این برنامھ از تصویر وحروف چشمک زن وعلائم حرکتی استفاده شده است.
٢- سعی شده در صفحات آموزشی با اراده ی ھمکار و اولیاء گرامی ،مراحل بعدی آموزش، نمایش داده شود.
٣- برای رفتن بھ مراحل جلو کافی است دکمھ ی اینتر یا دکمھ ی حرکت بھ پایین ویا حرکت بھ جلو روی صفحھ کلید را بزنید ، و برای برگشت کافی است کھ دکمه ی برگشت یا حرکت به بالا را بزنید.

این محتوا شامل 20  اسلاید می باشد.

راهنما

*از صفحه ی فهرست ،می توانید به صفحه ی مورد نظر خودتان بروید.

*پس از ورود به صفحه ی مورد نظر، می توانید از کلید( حرکت به پایین یا جلو)  در صفحه ی کیبورد یا اینتر برای مشاهده ی فعالیت هایی که در صفحه طراحی شده استفاده کنید.

*برای رفتن به صفحه ی بعد،اگر از اینتر یا کلید حرکت به پایین یا جلو استفاده می کنید،با تمام شدن فعالیت های صفحه ای که در حال آموزش آن هستید،به صفحه ی بعدی منتقل

می شوید.همچنین برای رفتن به صفحه ی بعدی،قبلی و خروج از برنامه از دکمه هایی که در هر صفحه وجود دارد استفاده کنید.

*برای استفاده در بعضی از گوشی های قدیمی تر،ابتدا باید آفیس اندروید یا پاورپوینت خوان را نصب کنید که می توانید از برنامه بازار پیدا و نصب کنید.

*در گوشی،بعد از ورود به صفحه ی مورد نظر از طریق فهرست،به آرامی با انگشت به سمت راست یا چپ بکشید که محتوا مرحله به مرحله قابل مشاهد می گردد.


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *