ارتباطات چهره به چهره

گفتگو و مکالمه به صورت بسیار نزدیک همچنان مهم هستند، همانگونه که در بهره‌وری رسانه و آنچه اخیرا درباره رفتار اجتماعی یاد گرفته‌ایم شاهد بودیم. هنوز به طور کامل نمی‌توان امکان تغییر چشمگیر را پیش‌بینی نمود.

این فایل در 9 صفحه و در قالب ورد به ترجمه متن لاتین ارتباطات چهره به چهره می‌پردازذ.


دیدگاهتان را بنویسید