بخش خضابات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش خضابات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی پی دی اف 4 صفحه

در فضیلت و آداب خضاب کردن مردان و زنان :

بدان که مردان را خضاب موى سر و ریش سنّت مؤکّد است و زنان را خضاب موى سر و دسـت و پـا سـنّـت اسـت و مـردان را خضاب دست و پا کراهت دارد مگر اندک رنگى که بعد از نـوره بـر جـمیع بدن سنّت است.
(به طوری که پس از) حنا مالیدن از آن رنگ (مختصری) در دست بماند که رنگ ناخن به سرخى مـایـل شـود. چـنـان چـه بـه سـنـدهـاى مـعـتـبـر از حـضـرت رسالت صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که چهار چیز است که از سنّت هاى پیغمبران است : بوى خوش کردن و نزدیکى به زنان و مسواک کردن و خضاب کردن به حنا.
در حـدیـث دیـگـر از آن حضرت منقول است که یک درهم در خضاب صرف شود بهتر است از هزار درهـم کـه در راه خـدا صـرف نمایند و در آن چهارده خصلت هست :
باد را از گوش دور می کند و غبار را از چشم بر طرف می کند و چشم را جلا می دهد و بینى را نرم می کند و دهان را خوشبو می کند و بـن دنـدان را مـحـکـم مـی کـند و گند زیر بغل را دفع می کند و وسوسه شیطان را گم می کند و مـلائکـه به سبب آن شاد می شوند و سبب خوش حالى مؤمنان و خشم کافران می شود و زینت است و بوى خوش است و موجب خلاصى از عذاب قبر مى شود و نکیر و منکر از آن شرم می کنند.
در حدیث دیگر فرمود که موى سفید خود را رنگ کنید و شبیه مشوید به یهودان و حسن بن جهم گـفـت کـه بـه خـدمت حضرت امام رضا علیه السّلام رفتم دیدم آن حضرت خضاب ریش به رنگ سـیـاه کـرده بـودنـد پـس فـرمـود کـه در خـضاب کردن اجر عظیم هست و خود را ساختن موجب زیـادتى عفّت زنان است و جمعى از زنان دست از عفّت برداشتند به سبب این که شوهران ایشان خـود را براى ایشان نمى آراستند عرض کرد که به ما رسیده است که حنا، موى سفید را زیاد می کند حضرت فرمود که موى سفید خود زیاد می شود بى حنا.
در حـدیـث دیـگـر مـنـقـول اسـت کـه شـخـصـى بـه خـدمـت حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم آمـد حـضرت نظر کرد دید موى سفید در ریش او به هم رسیده است فرمود که این موى سفید نور است پس فرمود که هر که در اسلام یک موى سفید در ریـش او بـه هـم رسـد از بـراى او نـورى بـاشد درقیامت پس آن شخص به حنا خضاب کرد و بـه نـزد آن حـضـرت آمد فرمود که هم نور است و هم اسلام پس رفت و خضاب سیاه کرد و آمد فـرمـود نـور اسـت و اسـلام اسـت و ایمان است و محبوب می گرداند به سوى زنان و خوف و بیم می افکند در دل کافران .

در کیفیت خضاب و احکام آن :
حضرت صادق علیه السّلام فرمود که خضاب کردن به وسمه موجب انس زنان است و مهابتى از آن در دل کافران به هم می رسید.
در حدیث حسن از آن جناب منقول است که خضاب کردن به حنا ابرو را زیاد می کند و سفیدى مو را هم زیاد می کند.
در حـدیـث صـحیح و حسن منقول است که امام محمّد باقر علیه السّلام خضاب به حنا می فرمودند خضاب سرخ رنگین .
در حـدیـث دیـگـر فـرمـود کـه خـضـاب بـه حـنـا بـوهـاى بـد را زیـل مـی کند و آبرو را می افزاید و دهان را خوشبو مى کند و فرزند را خوش رو می گرداند و از حضرت امام موسى علیه السّلام منقول است که هر زنى که علّت حیضش قطع شده باشد به حنا خضاب کند تا حیضش برگردد.
در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام حسین و امام محمّد باقر علیهما السّلام خضاب به حنا و وسمه با هم می کردند.
از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم منقول است که به ترین خضاب ها نزد خدا رنگ سیاه است .
در حـدیـث دیـگـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السّـلام مـنـقـول اسـت کـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسلّم رخصت فرمود زنان را که سر خود را به سیاهى خضاب کـنـنـد و بدان که مشهور میان علماءِ آن است که جنب را خضاب کردن مکروه است و هم چنین مکروه است در حـال خـضـاب جـنب شدن و از بعضى اخبار معتبره ظاهر می شود که چون حنا رنگ خود را داده باشد بعد از آن جنب شود باکى نیست و هم چنین مکروه است زن حایض را خضاب کردن .
در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که سزاوار نیست زن خود را معطّل بگذارد و زینت نکند اگر چه گردن بندى داشته باشد که در گردن ببندد و سزاوار نیست که دستش از خضاب خالى باشد اگر چه به مالیدن حنا باشد هر چند سال دار باشد.

در زیور طلا و نقره به زنان و اطفال پوشانیدن :
در حدیث صحیح منقول است که از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند که آیا جایز است که پسران نابالغ را زیور و طلا بپوشانند؟
فرمود : که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام زنان و اطفان خود را به زیور طلا و نقره زینت می فرمود.
و در حدیث صحیح دیگر از آن جناب در این باب پرسیدند فرمود که پدرم امام محمّد باقر علیه السّلام زنان و فرزندان خود را زیور طلا و نقره می پوشانیدند.


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *