بررسي مضامین اشعار اعتراض دورة انقلاب اسلامي  

این فایل به صورت ورد است و دارای 20 صفحه می باشد و در آن موارد زیر در اشعار شاعران معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.

شعر اعتراض

انواع اشعار اعتراض در دورة انقلاب اسلامي

بررسي اعتراض‌هاي جهاني يا برون کشوري

اعتراض به‌ استکبار جهاني

بررسي مضامين اشعار اعتراض در سطح داخلي (درون کشوري)

اعتراض به فراموشي ارزش‌ها و ياد شهدا

اعتراض به اوضاع نا‌به‌سامان جانبازان و رزمندگان

اعتراض به اوضاع نا‌به‌سامان اقتصادي مردم جامعه

اعتراض به تضاد طبقاتي

اعتراض به افراد سودجو و منفعت طلب

اعتراض به افراد بي‌درد و مرفه جامعه

اعتراض به سکوت شاعران و ديگر هنرمندان

اعتراض و انتظار موعود (عج)

ياد کرد عدالت و انصاف امام علي و ديگر ائمه اطهار (عليهم السلام)

 

فهرست منابع


دیدگاهتان را بنویسید