بررسی مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

این فایل به صورت ورد است و دارای 29 صفحه می باشد و به بررسی انواع کشف و شهود های عرفانی در مثنوی معنوی پرداخته است و سپس آنها را با دیدگاه های والتر ترنس استیس نویسنده و فیلسوف خارجی مقایسه و تحلیل نموده است. این مقاله شامل موارد زیر است:

  • مقدمه

کشف و شهود:

انواع مکاشفات عرفاني:

وحي  

الهام: 

فراست:

خواب:

واقعه:

کشف صوري و کشف معنوي

مکاشفه صوري ( آفاقي )

– کشف بينايي: 

– کشف شنوايي

– کشف بويايي

3- کشف چشايي

– کشف لمسي

احوال انفسي يا مکاشفات معنوي

کشف حدسي: در اين

 کشف قدسي:

کشف الهامي: در

کشف روحي

 کشف سري:

 کشف خفي: در

 کشف اخفي

– بررسي ويژگي هاي مشترک حالات آفاقي و انفسي از نظر استيس

–  احساس عينيت

– متناقض نما

– احساس تيمن و نشاط و شادي

 – لحظه اي بودن

– احساس ثقه و اعتماد:

– غيرقابل بيان بودن:

– ويژگي هاي اختصاصي احوال آفاقي:

– حيات همه موجودات:

بينش وحدت نگرانه:

– ويژگي هاي اختصاصي احوال انفسي

– وحدت وجودي

– بي زماني و بي مکاني:

– حس اعتلاء:

 نتيجه:

يادداشت ها

فهرست منابع

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید