تأثیر نشاط و شادکامی بر یادگیری دانش آموزان ونقش مشاورمدرسه درارتقا آن.-به صورت ورد وقابل ویرایش

تأثیر نشاط و شادکامی بر یادگیری دانش آموزان  ونقش مشاورمدرسه درارتقا آن.

استاد دکتر قلمکاریان

دانشجو :مجتبی حیدری ورزنه

شماره دانشجویی :

ارشد مشاوره مدرسه پیام نور مرکز اصفهان

چکیده مقاله:
امروزه شادابی و نشاط فضای آموزشی نقش و جایگاه برجسته‌ای در مبحث کیفیت و برنامه‌ریزی آموزشی دارد. به طوری که شور و شوق به تحصیل، فعال شدن حس کنجکاوی و افزایش خلاقیت دانش‌آموزان ارتباط نزدیکی با وضعیت محوطه آموزشی آنها داردیادگیری انسان و سازماندهی رفتار نوجوان در گرو نشاط و شادابی و هیجانات مثبت اوست و خلاقیت و شکوفایی استعدادها درگرو نشاط و انبساط روحی انجام می شود. شکی نیست که یکی از وظایف مهم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مدارس، تشویق نوجوانان به مشارکت و تعاون در همه امور است و آنان می توانند با تدوین برنامه ریزی آموزشی مناسب به جلب مشارکت دانش آموزان در امور مختلف مدرسه اقدام کنند و این موضوع میتواند به احساس مفید بودن و دور شدن از انزوا و کسالت در نوجوانان کمک کند و خود یکی از موارد شاد و با نشاط زیستن است. لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر شادابی و نشاط در یادگیری دانش آموزان دبیرستان پسرانه شاهد متوسطه دوره اول شهرستان نوشهر ارائه ی راهکار به منظور افزایش شادابی و نشاط در بین دانش آموزان پرداخته است .


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید