تاثیرات مخرب ماهواره

تعداد صفحه : 65

قالب : powerpoint 

تاریخچه ارتباطات ماهواره‌ای به سال 1945 میلادی باز می‌گردد، در اکتبر 1945 آرتور سی کلارک، ستوان خلبان نیروی هوایی انگلستان و متخصص ارتباطات طرحی را پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه اگر یک ماهواره مصنوعی را در ارتفاع 36 هزار کیلومتری از سطح زمین و بالای خط استوا قرار دهیم با سرعتی برابر گردش زمین به دور خود خواهد گشت و حدود 90 درصد از سطح کره زمین را به استثنای قطب شمال و جنوب تحت پوشش صدا و تصویر قرار خواهد داد و در اوایل دهه 50 میلادی طرحهای تکمیلی و جانبی در استفاده از ماهواره‌های مصنوعی، منجر به استفاده از ماهواره‌های فعلی گردید.

آهای پدر و مادرهایی که دارید با دست خودتان فرزندانتان، آینده شان، جامعه تان، دین تان، دنیایتان، آخرتتان، دین فرزندانتان، عاقبت فرزندانتان، آخرت فرزندانتان، دنیای فرزندانتان و این ها را به باد فنا می دهید،

برایتان متأسفم… و حلالتان نمی کنم… به خدای لا شریک قسم فردای قیامت با تمام گناهان خویش از شما نزد خداوند متعال شکایت خواهم کرد… آنقدر از دستتان عصبانی هستم که به خدای احد و واحد می خواهم ناسزا بگویم بهتان…         این را بدانید:

* آن پدرانی که به خانه شان اسباب فساد می برند، در تمام گناهانی که فرزندانشان از آن آموزه ها مرتکب می شوند شریک اند؛ در تمام گناهانی که دیگران به ازای ترویج آموزه های فرزندانشان مرتکب می شوند شریک اند؛

•آن مادرانی که به وجود اسباب فساد در خانه شان رضایت می دهند، در تمام بی عفتی که در اثر آموزه های این چیزها از فرزندانشان سر می زند شریک اند؛ در تمام بی حیایی که فرزندانشان نسبت به دیگران از خود بروز می دهند شریک اند؛      
•    می پرسید کدام بی عفتی؟    واقعاً ابلهانه است این سوال

شعور هم چیز خوبیست… دور هم می نیشنید سریال های ترویج عشق مثلثی می بینید و خیالتان راحت است بچه من نه… آن مرغ همسایه است که غاز است… شما تا کجا با ذهن فرزندانتان همراهید؟ چقدر مطمئنید که نگاه فرزندان شما از قاب تلویزیون که برداشته می شود، دیگر دنبال چیزی نیست؟

من برایتان بگویم؛ من نه؛

« ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که هر چه دیده بیند دل کند یاد »

آهای مادر و پدر باشعور… در کنار تو فرزندت نگاه می کند به بدن نیمه عریان جنس مخالف، آن وقت آسوده ای که وقتی او در خیابان راه می رود چشمش دنبال … نباشد… چقدر احمقانه… در کنار تو فرزندت نگاه می کند به رابطه ی آسوده ی نامحرم با نامحرم، آن وقت آسوده ای که او محرم و نامحرم را رعایت می کند و در خیابان به ناموس مردم کاری ندارد…

چقدر بی شعورانه…

در کنارت فرزندت نگاه می کند به …. خیال می کنی برای پسرت غیرت می ماند؟

 

 


دیدگاهتان را بنویسید