تحقیق کامل در مورد جوانان

مجموع فرازونشيب دوران زندگي بشر درسه مرحله خلاصه مي شود: كودكي، جواني، پيري.

جواني منزل قوت ونيرومندي ايام زندگي است كه از دوطرف محفوف به ضعف وناتواني است ازطرفي ضعف ايام كودكي وازطرف ديگر ناتواني دوران پيري.

ايام جواني رسيدن به مرتفع ترين وعالي ترين منازل زندگي است. درديدگاه جوان مناظر زيبا وچشم اندازهاي مطبوع ودل پسند، بسيار است. روح جوان لبريز از آمال وآرزو وسرشار از عشق واميد است.

ايام جواني دوران درخشندگي وفروغ زندگي است. دوران سرور وشادماني، دوران قوت وقدرت، دوران نشاط واميد، دوران كار وكوشش ودوران شور وهيجان.

 

*****

فایل حاضر حاوی تحقیقی کامل و 60 صفحه  ورد  در مورد موضوع مهم جوانان می باشد که با پرداخت هزینه ای اندک می توانید از لینک ذیل آن را دانلود کرده و استفاده نمایید. 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید