حسابداری محافظه کاری،كيفيت و سودها و بازده سهام

ما دو سئوال را بررسی می کنیم. نخست ، آیا واقعا حسابداری محافظه کارانه با تغییرات موقتی در سودها همراه شده و رعایت می شود؟ و دوم ، آیا بازار سهام به سودهای موقتی بها می دهد در صورتیکه حقیقتا(سود) ناپایدار باشند؟

 تعداد صفحه 16

 

 

 

word


دیدگاهتان را بنویسید