حل مسائل آمار و احتمال برای مهندسین و دانشمندان آنتونی هیتر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 376 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار (در ایران) (به انگلیسی: Statistics) یا احصائیه (در افغانستان) شاخه‌ای از ریاضیات است که به گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازمان‌دهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل دادههای تجربی (حاصل از اندازه‌گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا می‌باشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن داده‌های کمّی و تحلیل آن‌ها به منظور به‌دست‌آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.

نظریهٔ احتمال مطالعهٔ رویدادهای احتمالی از دیدگاه ریاضیات است. بعبارت دیگر، نظریه احتمال به شاخه‌ای از ریاضیات گویند که با تحلیل وقایع تصادفی سروکار دارد. هسته تئوری احتمال را متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی و پیشامدها تشکیل می‌دهند. نظریه احتمال علاوه بر توضیح پدیده‌های تصادفی به بررسی پدیده‌هایی می‌پردازد که لزوماً تصادفی نیستند ولی با تکرار زیاد دفعات آزمایش نتایج از الگویی مشخص پیروی می‌کنند، مثلاً در آزمایش پرتاب سکه یا تاس با تکرار آزمایش می‌توانیم احتمال وقوع پدیده‌های مختلف را حدس بزنیم و مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی این الگوها قانون اعداد بزرگ و قضیه حد مرکزی است.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: نظریه احتمال

فصل دوم: متغیرهای تصادفی

فصل سوم: توزیع های احتمال گسسته

فصل چهارم: توزیع های احتمال پیوسته

فصل پنجم: توزیع نرمال

فصل ششم: آمار توصیفی

فصل هفتم: تخمین آماری و توزیع های نمونه برداری

فصل هشتم: استنباط روی میانگین جمعیت

فصل نهم: مقایسه میانگین های دو جمعیت

فصل دهم: آنالیز داده گسسته

فصل یازدهم: آنالیز واریانس

فصل دوازدهم: رگرسیون خطی ساده و همبستگی

فصل سیزدهم: رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون غیر خطی

فصل چهاردهم: تجزیه و تحلیل و طراحی تجربی چند فاکتوری

فصل پانزدهم: تحلیل آمار غیر پارامتری

فصل شانزدهم: روش های کنترل کیفیت

فصل هفدهم: تحلیل قابلیت اطمینان و Life Testing


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید