حل مسائل شیمی تجزیه کمی (آنالیز شیمیایی کمی) دانیل هریس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 385 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی تجزیه (Analytical Chemistry) شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل که در این دانش به کار گرفته می‌شوند در یک نگاه کلی به دو دستهٔ کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند. در تجزیهٔ کیفی نوع اجزای موجود در نمونه تعیین می‌شود و در تجزیهٔ کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین می‌شود. در حالت کلی آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم دارد در واقع ابتدا نوع اجزا و سپس مقادیر کمّی آن‌ها تعیین می‌شود. روش‌های تجزیه به دو دسته روش‌های کلاسیک و روش‌های دستگاهی تقسیم می‌شوند. روش‌های کلاسیک که به روش‌های شیمی تَر هم شهرت دارند از ابزار یا سامانه‌های سنجش چندان پیشرفته‌ای بهره نمی‌برند. اصلی‌ترین انواع روش‌های کلاسیک روش‌های وزن‌سنجی و روش‌های تیتراسیون هستند. در مقابل در روش‌های دستگاهی سامانه‌ها و دستگاه‌های تجزیه و تحلیل نقش اساسی را ایفا می‌کنند. از جملهٔ روش‌های ابزاری می‌توان به روش‌های الکتروشیمیایی، روش‌های طیف‌سنجی و روش‌های کروماتوگرافی اشاره کرد.

 

فهرست مطالب:

فصل صفرم: فرآیند تجزیه ای

فصل اول: اندازه گیری ها (واحدها و غلظت ها)

فصل دوم: ابزار کار (Tools Of The Trade)

فصل سوم: خطای تجربی

فصل چهارم: آمار

فصل پنجم: روش های تضمین کیفیت و کالیبراسیون

فصل ششم: تعادل شیمیایی

فصل هفتم: فعالیت و راه حل سیستماتیک تعادل

فصل هشتم: تعادل اسید – باز مونوپروتیک (Monoprotic)

فصل نهم: تعادل اسید – باز پلی پروتیک (Polyprotic)

فصل دهم: تیتراسیون های اسید – باز

فصل یازدهم: تیتراسیون های EDTA

فصل دوازدهم: مباحث پیشرفته در تعادل

فصل سیزدهم: مبانی الکتروشیمی

فصل چهاردهم: الکترودها و پتانسیل سنجی

فصل پانزدهم: تیتراسیون های اکسایشی – کاهشی

فصل شانزدهم: تکنیک های الکتروآنالیز (Electroanalytical Techniques)

فصل هفدهم: مبانی طیف سنجی نوری

فصل هجدهم: کاربردهای طیف سنجی نوری

فصل نوزدهم: طیف سنج های نوری

فصل بیستم: طیف سنجی اتمی

فصل بیست و یکم: طیف سنجی جرمی

فصل بیست و دوم: مقدمه ای بر جداسازی های تجزیه ای (Introduction To Analytical Separations)

فصل بیست و سوم: کروماتوگرافی گاز

فصل بیست و چهارم: کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

فصل بیست و پنجم: روش های کروماتوگرافی و الکتروفورز مویین

فصل بیست و ششم: تجزیه گراویمتری، تیتراسیون رسوبی و آنالیز احتراق (Gravimetric Analysis, Precipitation Titrations, And Combustion Analysis)

فصل بیست و هفتم: آماده سازی نمونه ها


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید