خیلی کوچک خیلی بزرگ(میکروسکوپ)

حدود400سال پیش رابرت هوک اولین میکروسکوپ را باکنارهم قراردادن ذره بین ها ساخت واولین بارسلول چوب پنبه را زیرآن مشاهده کرد.ازآن پس میکروسکوپ ها شروع به پیشرفت کردند وامروزه میکروسکوپ هایی بابزرگنمایی وقدرت تفکیک بسیاربالا به کارمی رود.

دراین فیلم باسلول ، میکروسکوپ انواع سلول وتفاوت های سلول های گیاهی وجانوری آشناخواهیدشد


دیدگاهتان را بنویسید