دانلود پلان موزه همراه نما وسایت پلان

پلان مجموعه مورد نظرشامل چهارطبقه به شرح زیراست:

پلان های طبقه همکف-زیرزمین-اول-دوم

شامل دونما

سایت پلان 

میباشد.درصورت نیازبه برش یا فایل سه بعدی درگفتگوی زنده سایت با ما همراه باشید.تمامی مدارک ذکرشده به صورت اتوکد میباشد.


دیدگاهتان را بنویسید