سورس پروژه مقایسه سرعت مرتب سازی اعداد در سی پلاس پلاس

سورس پروژه مقایسه سرعت مرتب سازی اعداد در سی پلاس پلاس
در محیط کنسول

پروژه ی دانشجویی درس ساختمان داده ها در مقطع کارشناسی رشته ی مهندسی کامپیوتر

شرح پروژه:
برای مرتب کردن اعداد به صورت صعودی یا نزولی، راه های متفاوتی وجود دارد. ده مورد از روش های مرتب سازی اعداد را انتخاب کنید و تابع آن ها را بنویسید.
سپس پنج آرایه از اعداد تصادفی را انتخاب کنید که طول آن ها به ترتیب 10، 100، 1000، 10000، و 100000 باشد.
سپس در یک جدول، مدت زمانی که طول می کشد تا این آرایه ها مرتب شوند را در هر روش محاسبه کنید.

نکات مورد توجه در برنامه:
زبان برنامه نویسی: سی پلاس پلاس
واحد زمان: میلی ثانیه
تابع محاسبه ی زمان باید نوشته شود.
تابع پر کردن آرایه ها با اعداد تصادفی باید نوشته شود.

تابع مرتب سازی صعودی به روش های زیر باید نوشته شود:

bubble sort (normal)
bubble sort (with macro)
bubble sort (with functioan)
insertion sort
binary insertion sort
selection sort
exchange sort
heap sort
quick sort (first function)
quick sort (second function)


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید