شبیه سازی اعمال بارهای محوری به قطعات صنعتی با استفاده از نرم افزار متلب

تحلیل و شبیه سازی فرایندهای صنعتی قبل از انجام آزمایشات تجربی آن باعث کمتر شدن سعی و خطا و بالا رفتن راندمان کار می شود … به همین منظور علاوه بر نرم افزارهای طراحی ؛ نرم افزارهای تحلیلی مانند آباکوس و متلب نیز در مورد کاربرد ویژه صنایع مختلف قرار گرفته است … در این پروژه اعمال بارهای محوری بر روی قطعه استوانه ای گلویی توسط نرم افزار متلب شبیه سازی خواهد شد. ورودی این پروژه خواص مکانیکی و نوع بارهای وارده بر قطعه و خروجی آن شامل میزان تغییر شکل به صورت عددی و تصویری می باشد . علاوه بر نشان دادن تغییر شکل ها و تنش فون میزز تصویر مدل سازی و مش بندی شده در محیط متلب نیز نمایش داده می شود.


دیدگاهتان را بنویسید