فایل ورد پروژه آماری ساعاتي كه هر فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند 14 صفحه

شاخص هاي هندسي:

نمودارهايا شاخص هاي هندسي وسيله اي سودمند براي به تصوير در آوردن وتجسم جامعه مي باشد .

نمودارها : 

1- نمودار مستطيلي                    2- نمودار ميله اي

3- نمودار دايره اي             4- نمودار چند بر فراواني

 

5- نمودار ساقه اي وبرگ


دیدگاهتان را بنویسید