فایل Word تحقیق با عنوان نقص ایمنی با محوریت بیماری (SCID) (Severe Combined Immuno Deficiency)

یک تحقیق عالی برای تمام دانشجویان علوم پزشکی که واحد ایمونولوژی دارند 

فایل Word تحقیق با عنوان نقص ایمنی با محوریت بیماری (SCID) (Severe Combined Immuno Deficiency)

تعداد صفحات: 24 صفحه بسیار تمیز و مرتب به همراه تصاویر عالی و مرتبت

مطالب شامل: مقدمه ای بر نقص ایمنی، نقص ایمنی اولیه و مادرزادی، تقسیم بندی، SCID، تقسیم بندی SCID، توضیحات هرکدام از انواع SCID، علائم بیماری، تشخیص، درمان، منابع.

تذکر: تصویر این آیتم، تصاویر چند صفحه ابتدایی این محصول است. لطفا برروی آن کلیک کرده و آن را مشاهده نمایید.

 


دیدگاهتان را بنویسید