فرمول تولید محلول ضد عفونی کننده قوی بر پایه گلوتارآلدهاید

 این فرمول برای تهیه محلول ضد هفونی کننده قوی ارائه شده است.

 این محلول بر پایه گلوتارآلدهاید می باشد.

 این محلول انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، انواع هاگ و اسپور، انواع قارچ و انواع مختلف ویروس را سریع از بین می برد.

حدود 75 درصد این محصول را آب تشکیل می دهد.

 این محلول بدون رقیق سازی و مستقیم برای ضد عفونی سطوح و ابزار ها کاربرد دارد.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است


دیدگاهتان را بنویسید