مطالعات معماری و اقلیمی استان قزوین

فایل  wordمطالعات معماری و اقلیمی استان قزوین یکی از فایلهای کمک آموزشی و کلیدی بسیار لازم جهت تدوین مطالعات معماری میباشد .که در بیست صفحه تدوین شده و قابل ویرایش است.

 

محتویات پروژه

 • فایل word مطالعات  معماری و اقلیمی استان قزوین در 20 صفحه

 

سرفصل و عناوین پروژه

 • مطالعات محیطی و بررسی مکانی
 • مطالعات استان قزوین
 • تاریخ استان قزوین
 • جمعیت و تراکم استان قزوین
 • اقوام استان قزوین
 • انواع آب و هوا در استان قزوین
 • پیشینه تاریخی و علل گسترش
 • وجه تسمیه
 • ویژگی های اقلیمی
 • درجه حرارت
 • میزان بارش
 • دمای هوا
 • بررسی ویژگی های فرهنگی و اقتصادی استان قزوین
 • خصوصیات معماری شهر قزوین
 •   فرم بنا
 • خصوصیات کالبدی شهر قزوین
 • ویژگی بصری
 • مصالح شناسی منطقه ای
 • تاثیر عوامل اقلیمی بر ساختمان

شماره فایل 35


دیدگاهتان را بنویسید