مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی زنجیره توزیع بهداشت روستایی در هندوستان با استفاده از پویایی سیستم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Modelling rural healthcare supply chain in India using system dynamics

عنوان فارسی:

مدل سازی زنجیره توزیع بهداشت روستایی در هندوستان با استفاده از پویایی سیستم

چکیده:  

زنجیره تأمین سلامت روستایی به نظر می رسد بستگی به تسهیلات بهداشتی و جمعیت، متنوع می باشد. تحقیق حاضر بر تأمین قرص های آهن اسید فولیک در دولت محلی دارنده سیستم های بهداشت روستایی تمرکز می کند. مقدمه مختصری در مورد پویایی سیستم در این مقاله ارائه شده است. یک بررسی مرتبط با زنجیره توزیع قرص های اسید فولیک در داروخانه ها برای بیماران از طریق مرکز مراقبت های ویژه (CHC) بیمارستان زنان، مراکز بهداشت اولیه و زیر مراکز در منطقه هاریدوار، اوتاراخاند هند انجام گرفته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 18

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید