مقاله ترجمه شده رفتار سازمانی◄ تولید بهنگام جامع و عملکرد سازمانی◄30 صفحه ترجمه ،2014 ، کیفیت عالی

Total JIT (T-JIT) and its impact on supply chain competency and organizational performance

 

 

 

 برای دانلود رایگان مقاله اصلی به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

 

 

 

چکیده:

تولید بهنگام جامع (T-JIT) تحت عنوان یک استراتژی جامع زنجیره تأمین که عناصر از قبل تعریف شده تولید در تولید بهنگام، خرید در تولید بهنگام، فروش در تولید بهنگام، را با عامل جدید اطلاعات در تولید بهنگام ترکیب می‌کند، تعریف شده است. کشف اثر مفاهیم گسترده روی توانایی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی، جالب و آموزنده است. در اینجا ما اثر یک استراتژی T-JIT را در مفهوم یک زنجیره تأمین بررسی می‌کنیم، و یک مدل ترکیبی     T-JIT را بعنوان ساختار اصلی با استراتژی مدیریت زنجیره تأمین (SCMS) بعنوان یک مقدمه و توانایی زنجیره تأمین (SCC) و عملکرد سازمانی بعنوان نتایج، تحلیل می‌کنیم. داده‌ها از مدیران تولید جمع آوری شده و مدل با استفاده از یک روش مدلسازی تابع ساختاری ارزیابی شد. نتایج مطالعه نشان می‌دهند، که روابط مثبت و معنی داری بین استراتژی مدیریت زنجیره تأمین و T-JIT، T-JIT و توانایی زنجیره تأمین، و توانایی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی وجود دارد. رابطه مفروض بین T-LIT و عملکرد سازمانی تأیید نشد؛ با اینحال این پژوهش مهمتر از همه برای بررسی اثر یک استراتژی T-JIT بعنوان یک استراتژی پایدار زنجیره تأمین با مفهوم یک زنجیره تأمین بود. نتایج این مطالعه از T-JIT بعنوان یک استراتژی پایدار زنجیره تأمین که بر توانایی کلی زنجیره تأمین اثر می‌گذارد و برای عملکرد سازمانی مؤثر است، حمایت می‌کنند. اضافه بر این، تعریف سیستم کلی JIT و یک مقیاس برای اندازه گیری، توسعه داده شده است.

 

  1. مقدمه

از نظر تاریخی، تمرکز روی مدیریت عملیات در مدام بهتر کردن عملیات‌ها از طریق توسعه و بکارگیری استراتژی‌های طراحی شده برای بهبود عملکرد سازمانی شروع شده است. شرایط اقتصادی فعلی دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار را برای سازمانها بدون تمرکز زیاد روی زنجیره تأمین کلی و نیز موقعیت یکپارچه شرکت‌ها در زنجیره تامینشان، مشکل کرده است (لوموس و همکاران، 2008). عملکرد شرکت وابسته به ایجاد استراتژی‌های رقابتی در سراسر زنجیره تأمین بجای استراتژی هاییست که بدنبال بهینه کردن یک قسمت از زنجیره تأمین هستند. با اجرای موفقیت آمیز استراتژی‌هایی که رابطه زنجیره تأمین را به شیوه‌های مشارکتی بصورت جامع تقویت می‌کند، مدل جامع کسب و کار، هدف را حفظ می‌کند (چن و همکاران، 2009 و چن و پائولراج، 2004). یک استراتژی پیشرفته (هوانگ و همکاران، 2012) که عامل زمان را در ایجاد زمینه مزایای رقابتی در سطح زنجیره تأمین بررسی کرد، تولید بهنگام یا JIT است (ووکورکا و دیویس، 1996؛ کلایکومب و همکاران، 1999b؛ ووکورکا و لوموس، 2000؛ گرین و اینمن، 2005؛ ماتسوی، 2007 و بایراکتار و همکاران، 2007). یک بررسی تجربی از شناسایی انواع استراتژی زنجیره تأمین که بوسیله ناراسیمهان و همکاران (2006) انجام شد، 25 هدف مشارکتی را در 6 عامل زیرمجموعه طبقه بندی کرد، که یکی از آنها توانایی تولید بهنگام بود. تحلیل مفروضات عملیات داخلی سه عامل را نشان داد، یکی از آنها مفروضات موجود تولید بهنگام بود. آن‌ها (ناراسیمهان و همکاران، 2006) نتیجه گیری کردند که مفاهیم یکپارچه سازی زنجیره تأمین از نظر ابتکارات فراوان برای تولید بهنگام روشن‌اند، از این رو، نقش تولید بهنگام باید مورد تاکید قرار گیرد. کار اخیر اسکونهر و سویینک (2012) روشن کرد که شرکت‌ها می‌توانند آشکارا  از همراستا بودن با شرکای زنجیره تامینشان نفع استراتژیک ببرند. یکپارچه سازی خارجی (ما از طریق تولید در تولید بهنگام و خرید در تولید بهنگام آن را پیشنهاد می‌کنیم)، می‌تواند عملکرد منعطف و آزادانه‌ای را به ارمغان بیاورد (اسکونهر و سویینک، 2012).

 

 

 

واژگان کلیدی: تولید بهنگام، تولید بهنگام جامع، استراتژی مدیریت زنجیره تامین، توانایی زنجیره تامین، اطلاعات تولید بهنگام
 
 
 

 نوع فایل: word       صفحات ترجمه:30        سال: 2014    

 

 

 

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید