مقاله درباره ی اسپیکر

فرمت:doc

بخشهایی از مقاله:

مسلم است كه در سال هاي اول توليد به دليل مسائل گوناگون در رابطه با تكنولو ژي و بهره برداري از آن و همين طور ارتباطات تجاري، معمولاً نمي توان بظرفيت اسمي كارخانه دست يافت .(حتي اگر همة مسائل توليدي هم حل شوند. با رسيدن به حجم فروشي و گرفتن سهم بازار مورد نظر به تدريج مقدور مي گردد)به طور كلي با توجه به ماهيت و اوضاع و احوال اقتصادي ، فرض رسيدن به حدود نصف ظرفيت اسمي در سال اول رقم نا معقولي نيست و معمولاً دستيابي بظرفيت كامل حدود 3 تا4 سال طول مي كشد.بهره برداري كامل از ظرفيت اسمي كارخانه از يك طرف تحت تأثير رشد تدريجي شناخت مصرف كنندگان به محصول و از طرف ديگر تحت تأثير افزايش تدريجي مهارت نيروي كار است . بر اين اساس برنامه توليد پيشنهادي براي پنج سال اول به اين صورت مي باشد وكه طرح در سال اول بهره برداري با 75% ظرفيت و در سال دوم 90% ظرفيت و در سال هاي چهارم و پنجم به ظرفيت اسمي توليد خواهد رسيد.

جدول (1-1)در صد توليد نسبت به ظرفيت اسمي در پنج سال اول راه اندازي

نام محصول واحد سال 1(75%) سال 2(90%)سال 3(100%)سال 4(100%)سال 5

(100%)اسپيكر كامپيوترهزار عدد 150 180200200200

شرايط عملكرد واحد

مشخصه عملكرد واحد شامل تعداد 1 شيفت كاري با 5/7ساعت زمان فعال كاري و 270روز تعداد روزهاي فعال كاري در سال بوده و در حقيقت نشان دهنده برنامه هاي زماني عمليات توليدي در واحد مي باشند.

 

برآورد ميزان مصرف مواد اوليه

مواد اولية مورد نياز طرح :

براي توليد اسپيكر كامپيوتر نياز به دو دسته مواد اوليه اصلي ، بسته بندي مي باشد، كه در زير مورد بررسي واقع شده است 

 فرمت فایل ورد

تعداد صفحه 42


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید