نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت براساس تجزیه بهای سال97 برای فهرستبهای ابنیه سال99 + نرم افزار متره و برآورد + لیستوفر + محاسبه حمل مصالح + محاسبه تعدیل

 

 

 

 

 

 

 

  نرم افزار تجـزیـه بـها و پیشنهاد قیمت ردیفهای فهرستبهای

       ابـنــیــه 

                 برای سالهای 97و 98و 99 

((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـهای ابنیـه سال1397)) 

  نرم افزار  تجزیـه بـها و پیشنهاد قیمت برای ردیفهای فهرستبهای ابنیه سالهای 97و 98 و 99

  …  بــه هـمـراه  …

   فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل + خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای ابنیه سالهای 97و 98و 99

   نرم افزار تهیه مشخصات آرماتورها (لیستوفر)

   نرم افزار محـاسـبه تعـدیـل آحـادبـها برای رشتـه ابنـیـه

  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال97 

 (دستمزد نیروی انسانی  نرخ ماشین آلات و ابزار  نرخ مصالح)

  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال98 

 (دستمزد نیروی انسانی  نرخ ماشین آلات و ابزار  نرخ مصالح)

 فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال99 

 (دستمزد نیروی انسانی  نرخ ماشین آلات و ابزار  نرخ مصالح)

   نرم افزار محاسبه بهای حمل مصالح برای ردیفهای فصل28 فهرستبهای ابنیه

 

>>> ویژگیها و قابليتهاي برنامه:

  • تهیه آنالیز ردیفهای جدول شماره 5 تجزيه اقلام كار مطابق با بخشنامه 4951 سازمان برنامه و بودجه
  • آناليزبها و پیشنهاد قیمت برمبناي بهای پیشنهادی توسط نرم افزار و براساس نرخ عوامل موثر در فهرستبها (منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالهای 97 و 98)
  • قابلیت ارائه پیشنهاد قیمت برمبناي قيمت روز استعلام شده توسط كاربران
  • محاسبه آناليزبها براساس درصد افزایـش یا کاهـش بهـا (ضريب مينوس يا پلوس) 

ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را دانلود نمائید:

نـرم افـزار تجـزیـه بـهای فهـرستبـهای ابنـیـه سـال 1398

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید