نرم افزار تجزیه بها و پیشنهاد قیمت برای فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال 1399 و براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل

 

 

 

 

 

 

–  نرم افزار  تجزیـه بـها و پیشنهاد قیمت برای ردیفهای

فهرستبهای تاسیسات مکانیـکی  سالهای 97و98و99

((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برای فهرستبـهای تاسیسات مکانیکی سال1397))

  …  بــه هـمـراه  …

 – فایل Excel نرم افزار متره و برآورد براساس فهرستبهای تاسیسات‌مکانیکی سالهای 97، 98و 99 

(ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول)

 – نرم افزار محاسبه تعدیل آحادبها برای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی

 – فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس‌بهای سال99 

  (دستمزد نیروی انسانی  نرخ ماشین آلات و ابزار  نرخ مصالح)

 – فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس‌بهای سال98 

  (دستمزد نیروی انسانی  نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)

 – فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس‌بهای سال97 

  (دستمزد نیروی انسانی  نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)

 

>>> ویژگیها و قابليتهاي برنامه:

  • تهیه آنالیز ردیفهای جدول شماره 5 تجزيه اقلام كار مطابق با بخشنامه 4951 سازمان برنامه و بودجه
  • آناليزبها و پیشنهاد قیمت برمبناي بهای پیشنهادی توسط نرم افزار و براساس نرخ عوامل موثر در فهرستبها (منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالهای 97 و 98)
  • قابلیت ارائه پیشنهاد قیمت برمبناي قيمت روز استعلام شده توسط كاربران
  • محاسبه آناليزبها براساس درصد افزایش و یا کاهش  (ضريب مينوس يا پلوس)

ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را دانلود نمائید:

نرم افزار تجزیه بهای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سـال 1398

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید