نقشه شیپ فایل(gis) قنات های شهرستان سیرجان

این لایه شامل اطلاعاتی چون بخش و ابادی که چاه در آن قرار گرفته، روز، ماه وسال برداشت آمار، دبی آب، سطح آب، سطح زیر کشت ، کشت غالب، جنس سازه، جنس سنگ، دما آب، ph، مالک چاه و بسیاری اطلاعات دیگر می باشد.

همچنین همراه با لایه نقطه ای چاه ها، محدوده شهرستان و آبخوان سیرجان نیز می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید