پاورپوینت آشنايي با اصول طب انتقال خون

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:34 اسلاید

قابل ویرایش:3 اسلاید انگلیسی 

 

 

 

 

 

قسمتی از اسلایدها:

فرآورده هاي خوني تنها زماني تجويز شوند كه انديكاسيون قطعي داشته باشند.
با تزريق خون ، فرد در معرض ايجاد يكسري عوارض جانبي قرار مي گيرد.
تا حد امكان از تعداد كمتري واحد خون براي بيمار استفاده گردد.
از زمان خروج خون از سازمان تا زمان تزريق مسئول حفظ سلامت خون هستيم.

با نگهداري يا تزريق نامناسب خون نه تنها به بيمار كمك نمي كنيم بلكه عوارض انتقال خون را به او تحميل نموده ايم

 

فهرست مطالب واسلایدها:

(Whole Bloodخون كامل)

سازگاری فرآورده های خونی

كنسانتره گلبول قرمز(Packed cell)

مواردیکه نیاز به تزریق خون وجود ندارد

(پلاكت)Platelet

پلاسماي تازه منجمد (FFP )

موارد مصرف FFP

 کنترااندیکاسیونهایFFP

رسوب كرايو(Cryo precipitate)

موارد مصرف كرايو

پلاسماي بدون رسوب كرايو( CPP )

سازگاري فرآورده هاي پلاسمايي

آلبومين5% و25%

گرم كردن خون

اقدامات قبل از تزريق خون

قبل از تزريق

واكنشهاي تزريق خون

واکنشهای حاد

واكنشهاي نسبتا” شديد

واكنشهاي تهديد كننده حيات

عوارض تاخيري انتقال خون

Haemovigilance & Look back


دیدگاهتان را بنویسید