پاورپوینت اجرای مرحله به مرحله ساختمان بتنی

در این پاورپوینت کامل ، در ابتدا توضیحات جامعی پیرامون نکات آرماتوربندی و بتن ریزی ارائه شده و در ادامه مراحل مختلف احداث یک ساختمان بتنی مرحله به مرحله به ترتیب ، همراه با توضیحات کامل و تصاویرمرتبط بررسی میشود.پاورپوینت شامل موضوعاتی نظیر:

مقدمه

تجریب و گود برداری

شمع کوبی

قالب بندی پی

ریختن بتن مگر

اتمام پی سازی

انواع فنداسیون

آرماتور بندی ابتدایی فنداسیون

نکات اجرایی آرماتور بندی

بتن ریزی پی 

و …


دیدگاهتان را بنویسید