پاورپوینت امام جماعت مدرسه

نوع فایل power point

قابل ویرایش 26 اسلاید

 

 

 

 

 

قسمتی از اسلایدها:

اهمیت  جماعت در اسلام

1- دست خدا با جماعت است  (پیامبر )

2- جماعت زمینه نزول رحمت است (پیامبر )

3-دوستار جماعت محبوب خداست (حدیث قدسی )

4-ترک جماعت خروج از ایمان است 

5- تفرقه از اهداف شیطان است

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهمیت  جماعت در اسلام

اهمیت نماز جماعت

فلسفه نماز جماعت

حساسیت جایگاه امام جماعت

آثاری که از یک نماز جماعت انتظار می رود

ويژگيها

آگاهی

-اخلاص

سعه صدرواستقامت

امیدوار

دارای پشتکار

انتقادپذیر

امی محرومان

موفقیتهاراازخدابداند

نرمخو،مهربان ،دلسوز

آسان گیر

مردمی ،دردآشنا

عادل ،باصداقت

-متواضع ،باگذشت

تمیز،خوشبو،آراسته

منظم،وقت شناس

پرهیزها،اجتنابها

پرهیزها

دانشها

مهارتها


دیدگاهتان را بنویسید