پاورپوینت دستورالعمل پيشگيري ومبارزه با قاچاق تجهيزات پزشكي

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:42 اسلاید

 

 

 

 

 

قسمتی از اسلایدها:

آنچه كه در موضوع قاچاق تجهيزات پزشكي ويا عرضه اقلام پزشكي غير استانداردوتقلبي حائز اهميت است تبعات سوء امنيت اجتماعي آن است كه براي سلامت مردم تهديدي جدي محسوب مي شود لذا با توجه به اهميت موضوع ودرخواست وزارت بهداشت ودرمان موضوع از سال 85 در دستور كار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز قرار گرفت وبا تشكيل كارگروه تخصصي وبرگزاري جلسات متعدد كارشناسي با حضور نمايندگان دستگاههاي ذيربط اين دستور العمل تهيه گرديد آنچه كه به عنوان اهداف اصلي در اين دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته جدا از موضوع پيشگيري وتشديد مبارزه با قاچاق گسترش تسهيل در واردات وعرضه قانوني اين كالا ها وتامين امنيت سلامت مردم مي باشد

 

فهرست مطالب واسلایدها:

دسته بندي تجهيزات پزشكي

وضعيت

توليد وورود تجهيزات پزشكي غير استاندارد

تعاريف

پيشگيري از بروز قاچاق با كنترل كيفي ورعايت استانداردهاي توليد

پيشگيري ومقابله باورود تجهيزات پزشكي قاچاق با روان سازي وتسهيل واردات مجاز

كنترل ومقابله با حمل ونقل ونگهداري وتجهيزات پزشكي قاچاق وغير استاندارد

انضباط بخشي توزيع تجهيزات پزشكي ومقابله با قاچاق در سطح عرضه

موارد كلي وعمومي


دیدگاهتان را بنویسید