پاورپوینت كارآفريني

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 45 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

 

 

 

 

نقش های کارآفرینان (فلسفه وجودی کار آفرینی):

Øعامل ایجاد و توزیع ثروت، برانگیزنده توسعه اقتصادی جامعه یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادی .
Øعامل اشتغا ل زایی .
Øعا مل انتقا ل تکنولوژی .
Øعا مل ترغیب و تشویق سرما یه‌گذا ری .
Øعا مل شنا خت، ایجا د و گسترش بازارهای جدید .
Øعا مل تعامل در اقتصاد پویا .
Øعا مل تحول و  تجدید حیا ت ملی و محلی (کارآفرینی فرا تر از شغل و حرفه است، یک شیوه زندگی است) .
 
Ø عا مل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی و …..) .
Ø عا مل نوآوری و روا ن کننده تغییر.
Ø به عنوان یکی از عوامل تولید مثل زمین، سرمایه، انسان و …..
Ø عا مل تحریک و تشو یق حس رقابت .
Ø عا مل تحریک، ترکیب و مهیا کردن عوامل تولید .
Ø عا مل ساماندهی منابع و استفاده اثربخش از آنها.
Ø عا مل یکپارچگی و ارتباط  بازارها .
Øعا مل رفع خلل، شکا فها و  تنگناهای  بازار و اجتماع .
 
 
امواج کارآفرینی:

تا دهه 1980 سه موج کار آفرینی را به جلو رانده است :

موج اول :

1) انفجار عمومی مطا لعه و تحقیق

2) انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها

3) چگونگی ایجاد کسب و کار  شخصی

4) شیوه سریع پولدار شدن


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید