پاورپوینت نقد و بررسی مفهوم فقر

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 14 اسلاید

 

 

 

 

 

قسمتی از اسلایدها:

• این نظریه بیشتر برای تحلیل فقر در جهان صنعتی وضع گردیده است.
•تاکید بر محیط اجتماعی و فرایندهای جامعه پذیری فقرا
•درفرایند جامعه پذیری” فرهنگ فقر ” از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود
•فرهنگ فقر ، فرهنگ وابستگی است

 – درقالب این فرهنگ ، عادت به کارکردن و احساس مسئولیت و خودیاری ازبین می رود.

 – فرهنگ فقر ، فرهنگ وابستگی رفاهی  (welfare dependency)است.

•طبقه فرودست (در مقابل طبقه فرادست) ، حاکی از افرادی است که انتظار دارند جامعه و دولت ، همه برای آنها کار انجام دهند بدون اینکه خود مشارکتی داشته باشند.
•تاکید بر انضباط بخشی به نیروی کار

–  مددجویان  را بایست در ازای مزایایی که می گیرند ، وادار به کاریا بازآموزی کرد تا عادات از

 دست رفته خود را باز یابند

•انتقاد : سرزنش فقیران و آمیختگی مفاهیم نظری با ایدئولوژی

           

فهرست مطالب و اسلایدها:

•اهمیت اجتماعی فقر 
تعاریف فقر
فقر مطلق یا معیشتی
فقر یا محرومیت نسبی
نظریات فقر
نظریه ژنتیکی فقر
نظریه تله محرومیت
تنظریه چرخه محرومیت
لنظریه ساختاری فقر
نظریه کارکردی فقر


دیدگاهتان را بنویسید