پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش آینه لوید در 11 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش آینه لوید ، از انواع آزمایشهای تداخل است که تداخل آن به روش تقسیم جبهه موج می باشد.

در این آزمایش ، نور از یک شکاف با فرود تقریبا مماسی ، به آینه تختی می تابد. این نور پس از برخورد به آینه باز تابیده می شود و ناظری که به آینه نگاه می کند، چنین تصور می کند که نور از یک منبع در پشت آینه می آید. بدین ترتیب یک منبع ، تبدیل به دو منبع می شود و شرایط تداخل فراهم می آید. نوری که مستقیما از شکاف می آید، با نور بازتابیده از آینه تداخل می کند.

نقش تداخل:

اگر پرده ای را چنان قرار دهیم که آینه بر آن عمود و مماس باشد، نقش تداخلی را روی آن مشاهده خواهیم کرد. بنابراین شکاف و تصویر مجازی آنرا می توان بصورت دو منبع همدوس در نظر گرفت که نقش تداخلی را بصورت نوارهای روشن و تاریک تشکیل می دهند.

نوارهای تداخلی:

 

  • وقتی پرتوهای برهم نهاده در یک نقطه همفاز باشند، باهم تداخل سازنده کرده و نوار روشنی پدید می آورند.

 

  • وقتی اختلاف فاز پرتوهای برهم نهاده ، مضرب فردی از π باشد، تداخل ویرانگر ایجاد شده و نوار بوجود آمده تاریک خواهد بود.

 

اختلاف راه فیزیکی:

در آزمایش لوید ، در نقطه تماس پرده و آینه ، پرتوهایی که به هم می رسند، چون از چشمه های همدوس هستند و مسیر مساوی طی می کنند، اختلاف راه نخواهد داشت. لذا باهم همفاز خواهند بود. در این شرایط بایستی تداخل سازنده و نوار روشن داشته باشیم؛ ولی بر خلاف انتظار ، این نقطه تاریک دیده می شود. علت این امر اختلاف راه فیزیکی است.

وقتی نور از محیط رقیق به محیط غلیظ می رسد، بازتابیده می شود. در این بازتابش اختلاف راه λ/2 وجود دارد که باعث تغییر فاز ناگهانی به میزان p بوده و در اثر تداخل ویرانگر ، نوار تاریک حاصل می شود. تقش تداخلی بصورت نوارهای روشن و تاریک متوالی ، پس از این نوار تاریک روی پرده ظاهر خواهد شد.

عدم لحاظ اختلاف راه فیزیکی:

 

  • اگر اختلاف راه پرتوهای به هم رسیده ، در یک نقطه مضرب صحیحی از λ باشد، تداخل ویرانگر حاصل شده، نوار تاریک بوجود می آید.

 

  • اگر اختلاف راه پرتوهای بهم رسیده، در یک نقطه مضرب صحیحی از λ/2 باشد، تداخل سازنده حاصل شده، نوار روشن بوجود می آید.

 

  • اگر پرده با آینه تماس نداشته باشد، نوار مرکزی روی پرده دیده نمی شود. در این مورد می توان یک ورقه نازک میکا را در مسیر باریکه مستقیم قرار داد، تا اینکه نوار مرکزی بالاتر از امتداد آینه روی پرده تشکیل شود. و چنانچه گفته شد، این نوار تاریک خواهد بود.

 

  • در این آزمایش می توان از یک سطح دی الکتریک که بازتابندگی زیادی دارد، به جای آینه استفاده کرد.

 

فهرست مطالب:

وسايل آزمايش

هدف آزمایش

ملاحظات نظري

روش آزمايش

اندازه‌ گيري طول موج مجهول با استفاده از طول موج معلوم

فاصله m نوار روشن متوالي اين منبع مجهول

محاسبه طول موج مجهول

و…


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید