پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی نبرد فاریسکور در 28 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

نبرد فاریسکور نبردی است در سال ۱۲۵۰ بین نیروهای صلیبی به رهبری فیلیپ نهم و مسلمانان به رهبری توران‌شاه که با پیروزی مسلمانان و اسیر شدن فیلیپ همراه بود.

 

فهرست مطالب:

تعریف نبرد فاریسکور

حمله به قاهره

مرگ الصالح ایوب

شرایط پیش از جنگ

گفته ژوانویل در مورد راه صلیبیون به قاهره

شرایط سخت لوئی نهم و سپاه صلیبی

نبرد المنصوره

رکن ‌الدین بیبرس

مقابله لویی با نیروهای مملوک

ورود توران ‌شاه به صحنه نبرد و نبرد فاریسکور

نقشه توران ‌شاه برای پیروزی کامل بر نیروهای صلیبی

عقب نشینی سپاه صلیبی

اسارت لویی نهم

شرایط صلح توران شاه برای پادشاه فرانسه

پس از جنگ

لوئی نهم پس از جنگ صلیبی هفتم

درخواست مستعصم، آخرین خلیفه عباسی بغداد، از دو دولت ایوبیان و ممالیک مبنی بر صلح و آشتی با یکدیگر

آزاد شدن لوئی از بند ایوبیان

شرایط شرق

جنگ صلیبی هشتم

فراخوان پاپ برای جنگ

و…


دیدگاهتان را بنویسید