پرسشنامه استرس های زندگی (LDI) توسط ادوین جی. توماس، ماریان یوشیوکا و ریچارد دی. آگر (۱۹۹۳)

پرسشنامه استرس های زندگی (LDI) توسط ادوین جی. توماس، ماریان یوشیوکا و ریچارد دی. آگر (۱۹۹۳) ساخته شده است که از ۱۸ گویه و ۵ خرده مقیاس دغدغه های زناشویی، دغدغه های شغلی، فعالیت های خارج از خانه، خود و خانواده و رضایت از زندگی / خوش بینی تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان استرس های زندگی بکار می رود

 فرمت فایل ورد

 تعداد صفحه 7


دیدگاهتان را بنویسید