پرسشنامه نخصصی ارزیابی عملکرد کارکنان + اکسل محاسبات و تخصیص پاداش

این پرسشنامه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و تخصیص پاداش بر اساس عملکر هر فرد کاربرد دارد .

عملکرد هر نفر بر اساس چهار دسته بندی زیر مورد بررسی قرار میگیرد .

  1. کمیت انجام کار
  2. کیفیت انجام کار
  3. دانش و مهارتهای شغلی
  4. مشارکت مستقیم در فروش و جذب مشتری

 

شامل 17 شاخص اصلی 

به همراه فایل اکسل محاسبات

بر اساس امتیازات شما به هر کدام از پرسنل و مبلغ کل بودجه تخصیص یافته برای هر فرد پاداش  محاسبه می شود .

قابل استفاده توسط پژوهشگران و مدیران

فایل Word+Excel


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید