پروژه سون سکمنت وال سی دی وساعت و رله با avr

دراین پروزه که ازavr mega 16 استفاده شده است

با سون سگمنت کاتد مشترک افزاینده وکاهنده با دکمه فشاری0 تا 99

خاموش وروشن کردن led با رله توسط دکمه فشاری

به کارگیری lcd وسونسگمنت همزمان در پروژه

نمایش تاریخ وساعت  میلادی  وتنظیم توسط دکمه فشاری با REAL TIME CLOCK   با تایمر دو با عملکرد غیر همزمان


دیدگاهتان را بنویسید