پروژه معماری مجتمع مسکونی انرژی صفر با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای سبز

  • فایل اتوکد این پروژه شامل سایت پلان، پلان معماری ، کلیه نما های لازم و برش میباشد.

 

از میان ارکان سه‌گانه پایداری محیطی (انرژی ،اکولوژی ومحیط زیست) انرژی در راس این مثلث قرار دارد و به عنوان مهمترین مساله محیطی در زمان حاضر مطرح می‌باشد. بنا به گزارش سازمان انرژی‌های نو در ایران، بیش از 30% منابع مختلف انرژی کشور در ساختمان‌ها مصرف می شوداتخاذ راه‌کارهایی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان‌ها می‌تواند به میزان قابل توجهی نیاز انسان‌ها را به سوخت‌های فسیلی کم کند که این موضوع تبعات مثبتی در جهت زیست انسان همساز با محیط زیست دارد. از این رو، مبحث ساختمان‌های انرژی صفر، در دهه‌های اخیر مطرح شده و به موضوعات طراحی معماری پیوسته استازاین‌رو در طرح پیش رو، پروژه مسکونی بلندمرتبه‌ای به‌عنوان نمونه ای جهت طراحی با رویکرد صفر انرژی انتخاب گردیده

 

شماره فایل 42

 


دیدگاهتان را بنویسید