کاملترین جزوه مکانیک خودرو

کاملترین جزوه مکانیک ماشین

دارای ۲۷۶ صفحه   جزوه دستنویس

با فرمت عکس با کیفیت بالا

با عناوین

  1. مقدمه و مفاهیم اولیه
  2. حرکت شناسی ساز و کارهای صفحه ای
  3. ترازمندی اجسام چرخان
  4. سرعت شناسی ساز و کارهای صفحه ای
  5. بادامک و پیرو
  6. مجموعه چرخ دنده ها
  7. چرخ لنگر
  8. اثرات چرخ نمایی
  9. شتاب شناسی سازو کارهای صفحه ای


دیدگاهتان را بنویسید