کتابخانه ورودی و خروجی کردن پورتها در کدویژن برای میکرو کنترلرATMEGA8

در مبحث میکروکنترلرها استفاده از کتابخانه ها به جهت اینکه برنامه نویس درگیر مقدار دهی به رجیسترها نشود بسیار مهم میباشد در این کتابخانه که دارای سه تابع برای سری atmega 8 اولی برای ورودی خروجی کردن یک پین از یک پورت با دستور خیلی ساده و دومی برای ورودی خروجی کردن کل یک پورت وسومی برای ورودی خروجی کردن چهار پین کم ارزش یا با ارزش میباشد سعی شده است که با استفاده از این دو تابع با حداقل دستور و به روش حرفه ای برنامه نویس در مکان مطلوب ورودی و خروجی خود را مشخص نماید.

تابع unsigned char io_pin(unsigned char _port,unsigned char _pin,unsigned char _ddr);  جهت ورودی و خروجی کردن یک پین از یک پورت میباشد به این ترتیب که به جای _port اعداد 0 تا2که به ترتیب نمایانگر پورتهای (B,C,D)  میباشدو _pinنیز جهت مشخص کردن پین مورد نظر میباشد که به تربیت از اعداد0 تا 7 استفاده میشود همچنین از ­_ddr برای مشخص کردن ورودی یا خروجی بود ن به ترتیب از 0 و 1 استفاده میشود.

تابع unsigned char io_port(unsigned char _port,unsigned char _ddr); جهت ورودی و خروجی کردن یک پورت به کار برده میشود که به جای _port از اعداد 0 تا 3وبه جای _ddr ازاعداد 0یا 1استفاده میشود

تابع unsigned char io_lowHighPins(unsigned char _port,unsigned char _pin,unsigned char _ddr);

جهت ورودی خروجی کردن چهارپین کم ارزش (0تا 3) یا چهار پین با ارزش (4تا 7) به کار برده میشود


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید