گرما وماده

دراین فصل دانش آموزان عزیزبارسانایی گرمایی ومعنای واقعی دما وگرما آشنامی شوند.دما حالیتی است که سرما یا گرمای چیزی را نشان می دهد.

هنگامی که درتابستان به میله های آهنی پارک دست می زنیم دستمان می سوزدزیراگرما ازمیله ها به دست مامنتقل می شود.

گرماهمواره ازجایی که دمای بیشتری داردبه جایی که دمای کمتری داردمنتقل می شود. فرمت فیلم


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید