ساخت لعاب

ساخت لعاب فرمول ساخت لعاب به صورا فایل پی دی اف یک صفحه قابل دانلود می باشد. دریافت فایل  

ترکیب لعاب

ترکیب لعاب سه فرمول ترکیب لعاب به صورت فایل پی دی اف 2 صفحه قابل دانلود می باشد. دریافت فایل

لعاب سیاه

لعاب سیاه فرمول لعاب سیاه به صورت فایل پی دی اف یک صفحه قابل  دانلود می باشد. دریافت فایل  

لعاب سفال

لعاب سفال فرمول لعاب سفال به صورت فایل پی دی اف یک صفحه قابل دانلود می باشد. دریافت فایل